افتخارات

برخی از افتخارات بنده به شرح زیر می باشد:

برگزیده برتر مرحله کشوری در سی و ششمین جشنواره فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در محور رسانه و فضای مجازی 97-96

کسب مقام نخست استانی در مسابقات فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در محور فضای مجازی در دوسال پیاپی97-96 و 96-95

رییس مجمع عالی علوی شهرستان شفت و فرمانده واحد دبیرستان شهید افتخاری

کسب مقام دوم استانی در ششمین جشنواره نوجوان سالم در محور مقاله پژوهشی

کسب مقام نخست شهرستانی در بخش اذان سال تحصیلی 94-93

دانش آموز ممتاز درسی در طول سال های تحصیل

منتخب دانش آموز اخلاق در سال تحصیلی 93-92